ÖYP ÜNİVERSİTELERİ WEB SAYFALARI

 

Üniversite Adı

Web Adresi

Abdullah Gül Üniversitesi

www.agun.edu.tr

Adıyaman Üniversitesi

www.adiyaman.edu.tr

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

www.aicuni.edu.tr

Ahi Evran Üniversitesi

www.ahievran.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi

www.akdeniz.edu.tr

Aksaray Üniversitesi

www.aksaray.edu.tr

Amasya Üniversitesi

www.amasya.edu.tr

Ardahan Üniversitesi

www.ardahan.edu.tr

Artvin Çoruh Üniversitesi

www.artvin.edu.tr

Atatürk Üniversitesi

www.atauni.edu.tr

Bartın Üniversitesi

www.bartin.edu.tr

Batman Üniversitesi

www.batman.edu.tr

Bayburt Üniversitesi

www.bayburt.edu.tr

Bilecik Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

Bingöl Üniversitesi

www.bingol.edu.tr

Bitlis Eren Üniversitesi

www.bitliseren.edu.tr

Bozok Üniversitesi

www.bozok.edu.tr

Bursa Teknik Üniversitesi

www.btu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi

www.bayar.edu.tr

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

www.comu.edu.tr

Çukurova Üniversitesi

www.cu.edu.tr

Dicle Üniversitesi

www.dicle.edu.tr

Dumlupınar Üniversitesi

www.dumlupinar.edu.tr

Düzce Üniversitesi

www.duzce.edu.tr

Ege Üniversitesi

www.ege.edu.tr

Erciyes Üniversitesi

www.erciyes.edu.tr

Erzurum Teknik Üniversitesi

www.erzurum.edu.tr

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

www.ogu.edu.tr

Gazi Üniversitesi

www.gazi.edu.tr

Gaziantep Üniversitesi

www.gantep.edu.tr

Giresun Üniversitesi

www.giresun.edu.tr

Gümüşhane Üniversitesi

www.gumushane.edu.tr

Hakkari Üniversitesi

www.hakkari.edu.tr

Harran Üniversitesi

www.harran.edu.tr

Hitit Üniversitesi

www.hitit.edu.tr

Iğdır Üniversitesi

www.igdir.edu.tr

İnönü Üniversitesi

www.inonu.edu.tr

İstanbul Üniversitesi

www.istanbul.edu.tr

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

www.ismu.edu.tr

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

www.ksu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi

www.ktu.edu.tr

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

www.kmu.edu.tr

Kastamonu Üniversitesi

www.kastamonu.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi

www.kocaeli.edu.tr

Konya Üniversitesi

www.konya.edu.tr

Mardin Artuklu Üniversitesi

www.artuklu.edu.tr

Marmara Üniversitesi

www.marmara.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

www.mehmetakif.edu.tr

Muğla Üniversitesi

www.mu.edu.tr

Mustafa Kemal Üniversitesi

www.mku.edu.tr

Muş Alparslan Üniversitesi

www.alparslan.edu.tr

Namık Kemal Üniversitesi

www.nku.edu.tr

Nevşehir Üniversitesi

www.nevsehir.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

www.omu.edu.tr

Ordu Üniversitesi

www.odu.edu.tr

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

www.osmaniye.edu.tr

Pamukkale Üniversitesi

www.pau.edu.tr

Rize Üniversitesi

www.rize.edu.tr

Sakarya Üniversitesi

www.sau.edu.tr

Selçuk Üniversitesi

www.selcuk.edu.tr

Siirt Üniversitesi

www.siirt.edu.tr

Sinop Üniversitesi

www.sinop.edu.tr

Süleyman Demirel Üniversitesi

www.sdu.edu.tr

Şırnak Üniversitesi

www.sirnak.edu.tr

Trakya Üniversitesi

www.trakya.edu.tr

Tunceli Üniversitesi

www.tunceli.edu.tr

Uludağ Üniversitesi

www.uludag.edu.tr

Uşak Üniversitesi

www.usak.edu.tr

Yalova Üniversitesi

www.yalova.edu.tr

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

www.ybu.edu.tr

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

www.yyu.edu.tr

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

www.karaelmas.edu.tr

 

 

 

 

ÖYP Usul ve Esasları | ÖYP Giderleri ve Harcamalar | ÖYP Başvuru İşlemleri | ÖYP Araştırma Görevlileri | ÖYP Burs ve Koşullar | Danışman Değerlendirme Raporu | ÖYP Üniversiteleri | ÖYP İşlemleri | Görevliler| İletişim |

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013 Tüm hakları saklıdır.